زندگینامه وارن بافت، ثروتمندترین مرد جهان

۱) او نخستین سهام خود را در ۱۱ سالگی خریداری کرد و اکنون افسوس میخورد که آغازی دیرهنگام داشته است. پس به عنوان اولین پند برای کسب موفقیت:
- فرزندانتان را کوچک مپندارید و آنها را به سرمایه گذاری تشویق کنید.
۲) او در سن ۱۴سالگی و با درآمد توزیع روزنامه، یک مزرعه کوچک خرید. نتیجه اینکه:
- کسی هم بوده که بتواند با پسانداز اندک چیزهای زیادی بخرد.
- قدر آنچه را به دست میآورید، بدانید.
- فرزندانتان را به راه اندازی کسب وکار تشویق کنید.
۳) او هماکنون در خانه سه خوابه کوچکی واقع در مرکز شهر، اوماها در ایالت نبر اسکای آمریکا زندگی میکند. خانه ای که پس از ازدواجش و در حدود نیم قرن پیش با قیمت ۳۱۵۰۰ دلار خریداری کرده است.
او میگوید در منزلش صرفا آنچه وجود دارد که لازم دارد. او برای محافظت از خانه اش هرگز به حصار یا دیواری نیاز نداشته است.
● نتیجه:
- هرگز بیش از آنچه که نیاز واقعی شما است، نخرید و به فرزندانتان نیز بیاموزید که چنین بیاندیشند و رفتار کنند.
۴) او خود راننده خودروی شخصی اش است و راننده یا محافظی ندارد.
- پیشرفت انسان، باوری درونی و نه برتریجویی میطلبد.
۵) او هیچ گاه با هواپیمای شخصیاش سفر نمیکند. هرچند او صاحب بزرگترین شرکت هواپیمایی خصوصی است.
- همیشه به این فکر کنید که چگونه میتوانید اقتصادیتر عمل کنید.
- موفقترین مردمان لزوما از بهترین امکانات بهره نمیجویند.
۶) شرکت او (برکشایر هات وی Brekshire Hathaway، ۶۳ زیرمجموعه دیگر دارد که در آمریکای شمالی و حتی برخی نقاط اروپا به خرید و فروش املاک مشغول هستند.
او سالانه تنها یک بار با هر یک از روسای هیات مدیره این شرکتها مکاتبه میکند. آن هم برای تعیین اهداف سالانه. او هیچ گاه براساس یک قاعده معین اقدام به تشکیل جلسه یا مکالمه تلفنی با شرکتهای زیرمجموعه اش نمیکند.
- کارهای درست را به افراد مناسب واگذارید.
۷) او تنها دو قانون برای روسای هیات مدیره این شرکتها وضع کرده است.
- قانون نخست: پول سهام هیچ یک از سهامدارانتان را از بین نبرید.

 

23 اصل موفقیت وارن بافت و دیگر نابغه های سرمایه گذاری

بخش اول روش‌های موفق وارِن بافِت و دیگر سرمایه‌گذاران بزرگ

فصل اول نیروی روش‌های ذهنی.

فصل دوم:هفت اشتباه نابخشودنی سرمایه‌گذاری

فصل سوم دارایی خود را حفظ کنید

فصل چهارم: آیا جورجی شوارتز ریسک نمی‌کند؟

فصل پنجم:بازار همیشه در اشتباه است

فصل ششم:میزان موفقیت شما براساس معیارها و سیستم‌هایتان خواهد بود.

فصل هفتم:به این می‌گویی سرمایه‌گذاری؟

فصل هشتم:اندوختن یک سِنت یعنی به دست آوردن یک دلار.

فصل نهم:بر آنچه که برای شما قابل درک است، متمرکز شوید.

فصل دهم:اگر نمی‌دانید چه زمانی بگویید «بله»، همیشه بگویید «نه».

فصل یازدهم: «تحقیق درباره شرکت‌ها را از جایی آغاز کنید.».

فصل دوازدهم: هنگامی که کار مناسبی وجود ندارد، هیچ کاری انجام ندهید.

فصل سیزدهم:ماشه را بکشید

فصل چهاردهم: پیش از آنکه بخرید، بدانید چه وقت باید بفروشید.

فصل پانزدهم:هرگز به سیستم خود شک نکنید.

فصل شانزدهم:اشتباهات خود را بپذیرید

فصل هفدهم:از اشتباهات خود درس بگیرید.

فصل هجدهم:تنها با آرزو کردن کاری از پیش نمی‌رود!

فصل نوزدهم:اطلاعات خود را بازگو نکنید..

فصل بیستم:حقه باز! حقه باز! حقه باز!

فصل بیست و یکم: هر چه که دارید کمتر خرج کنید.

فصل بیست و دوم«برای حفظ این شغل و موفقیت در آن باید بهایش را پرداخت»

فصل بیست و سوم:خبره در حرفه خویش

فصل بیست و چهارم:‌ این، زندگی شما است.

فصل بیست و پنجم«دست پخت خود را بخورید.»

فصل بیست و ششم:آیا لازم است که نابغه باشید؟

فصل بیست و هفتم:کارل آیکان و جان تمپلتون

بخش دوم: به کارگیری 23 اصل موفقیت

فصل بیست وهشتم: ایجاد زیر ساخت‌ها

فصل بیست و نهم: اهداف سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید.

فصل سی‌ام : شما چه چیزی را مورد بررسی قرار می‌دهید؟

فصل سی و یکم:‌ کسب مهارت ناخودآگاه

فصل سی و دوم: موفقیت آسان‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید./ 0 نظر / 6 بازدید