انتخاب خودمان!

در هندوستان،شکارگران برای شکار میمون سوراخ کوچکی در نارگیل ایجاد می کنند،موزی در آن می گذراند و زیر خاک پنهان می کنند.میمون نزدیک می شود،دستش را به داخل نارگیل می برد و موز را بر می دارد اما دیگر نمی تواند دستش را بیرون بکشد،چرا که مشتش از دهانه ی سوراخ بیرون نمی آید.به جای آن که نارگیل را رها کند،همان طور در برابر چیز غیر ممکنی می جنگد و در این هنگام شکارچی خیلی راحت میمون را به دام می اندازد.

نتیجه اخلاقی:ما نیز این گونه هستیم،به دست خودمان به دام مشکلات می افتیم،اما از چیزی که به دست آورده ایم دست نمی کشیم،خود را عاقل می دانیم،و این کار اوج حماقت است!

/ 0 نظر / 11 بازدید