کتاب جاری سازی استراتژی

بخش های از کتاب جاری سازی استراتژی، راهنمای پیاده سازی استراتژِی در عمل
موفقیت استراتژیک در صورتی محقق خواهد شد که استراتژی  های درست به درستی در سازمان جاری شوند.
پنج وجه تمایز کلیدی بین تدوین و جاری‏ سازی استراتژی
     تفاوت اول: در تدوین استراتژی بر اثربخشی تاکید می‌شود، در اجرای استراتژی بر کارآیی تاکید می‌شود.
    تفاوت دوم: اصولاً تدوین استراتژی فرآیندی ذهنی است، ولی اجرای استراتژی فرآیندی عملیاتی است.
    تفاوت سوم: تدوین مستلزم داشتن مهارت‌های تشخیصی، تحلیلی و ترکیبی است در حالیکه اجرای استراتژی بیشتر مستلزم داشتن مهارت های تعاملی و تخصیصی، پیگیری و سازماندهی است.
    تفاوت چهارم: تدوین استراتژی مستلزم ایجاد هماهنگی بین عده‌ای انگشت‌شمار است در حالی که اجرای استراتژی مستلزم ایجاد هماهنگی بین عده زیادی از افراد است.
   تفاوت پنجم: تدوین استراتژی بین شش ماه تا یکسال به طول می‏ انجامد در حالی که جاری‏ سازی استراتژی دوره ای یک ساله تا پنج ساله دارد.
چهار مهارت بنیادین جاری  سازی موفقیت  آمیز استراتژی  ها
پیش تر گفته شد که ماهیت جاری  سازی استراتژی متفاوت از برنامه ریزیاستراتژیک است. که این تفاوت ماهیت به تفاوت مهارت می انجامد. به دیگر سخنمهارت های لازم برای موفقیت در جاری­ سازی استراتژی متفاوت از برنامه  ریزی استراتژیک است. در ادامه مهارت های جاری  سازی معرفی شده و توضیح داده می  شوند.
   مهارت تعامل که شامل درک حالات روانی همکاران و ذینفعان از جمله ترس ، تشویش، ابهام، ناامیدی و ...  و گفتگو برای یافتن بهترین روش برای جاری‏ سازیاستراتژی است.
   مهارت تخصیص که شامل توانایی تهیه و تدارک منابع ضروری برای اجرای استراتژی است. مجریان موفق استراتژی ها دارای استعداد زیادی در برنامه  ریزی امور، بودجه بندی مالی، زمانی و تخصیص سایر منابع اساسی هستند.
   مهارت پایش که شامل توانایی استفاده از اطلاعات برای مشخص کردن این امر که آیا مانعی بر سر اجرای استراتژی به وجود آمده است یا خیر؟ مجریان استراتژی ها در صورتی موفق می‌شوند که سیستم‌های بازخور اطلاعاتی بوجود آورند و پیوسته از وضعیت اجرای استراتژی ها گزارش بگیرند.
  مهارت سازماندهی که شامل توانایی ایجاد یک شبکه از افراد در سرتاسر سازمان که می  توانند به هنگام بروز مشکل در اجرای استراتژی، به حل آن مشکل کمک کنند. مجریان موفق این شبکه را طوری طراحی می  کنند تا افرادی را دربر‌گیرند که بتوانند از عهده‌ انواع خاصی از مشکلات قابل پیش‏ بینی برآیند
بسیاری از ما شاهد استراتژی هایی بوده ایم که هیچ گاه پیاده نشده  اند و یا در کشاکش رویارویی با ناهمواری های داخلی و محیطی از پیشروی باز مانـده  اند. این شرایـط برای هیچ کس مطلوب نیست ولی به هرصورت اتفاق افتاده و هنوز هم می افتد، چرا؟
زیرا جاری سازی استراتژی دنیایی پیچیده و بزرگ است که باید آن را به خوبی دنیای برنامه ‏ریزی استراتژیک شناخت. استفاده از چند اصل ساده و چندین تکنیک بدون داشتن چارچوبی جامع و ساخت  یافته و کاربردی ره به جایی نخواهد برد.
سه دیدگاه مختلف در مورد جاری  سازی استراتژی عبارتند از:
   جاری سازی استراتژی بر مبنای اجرایی کردن استراتژی  ها (تبدیل استراتژی به اقدامات عملیاتی)
   جاری سازی استراتژی بر مبنای اجرا پذیرکردن استراتژی ها ( همراستا سازی استراتژی و متغیرهای زمینه  ای)
   جاری  سازی استراتژی بر مبنای اجرای استراتژی ها(مدیریت تحقق استراتژی ها بر اساس مدیریتدگرگونی های استراتژیک
با وجود این که این سه دیدگاه با هم تفاوت های جدی دارند اما می  توانند مکمل یکدیگر باشند. در انتهای این کتاب شاهد پیوند این سه دیدگاه در یک چارچوب کاربردی، ساخت  یافته و جامع خواهیم بود و یک مدل 14 مرحله ای گام به گام توضیح داده می شود.
شابک:  978-600-6227-09-2
تاریخ انتشار :  1390
تعداد صفحات: 320
نویسنده : دکتر مجتبی لشکربلوکی

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

 Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

/ 0 نظر / 147 بازدید