برنامه تحقیقاتی نوآوری در کسب و کارهای کوچک ایالت متحده

نگاهی به برنامه SBIR ایالت متحده

نزدیک به ۳۰ سال از اجرای «برنامه تحقیقاتی نوآوری در کسب و کارهای کوچک» (SmallBusiness Innovation Research-به‌اختصار:برنامه SBIR) در ایالات متحده آمریکا می‌گذرد؛ همواره ازاین برنامه به‌عنوان برنامه‌ای موفق یاد می‌شود که منجر به پیشرفت فناوری و رفع مشکلات نهادها و سازمان‌های دولتی شده است. در این گزارش خلاصه‌ای از تاریخچه این برنامه مطرح می‌شود و سپس، روند اجرایی و نقاط قوت و ضعف این برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش انتهایی به برنامه SBRI کشور انگلستان، که تقلیدی از برنامه SBIRاست، پرداخته خواهد شد.

منبع: ماهنامه فناوری نانو، سال یازدهم، شماره 4

/ 0 نظر / 10 بازدید