گردش فرآیندی PMBOK5th

انجمن مدیریت پروژه  آمریکا در سال 1969 افتتاح گردیده و تا به امروز بیش از 433470 عضو ،269 چپتر و 33 کمیته کاربردی فعال دارد.در اوایل سال میلادی 2013 ، انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI) مطابق با رویه سابق خود که هر چهار سال یکبار ویرایش جدیدی از استانداردهای خود را انتشار میدهد، ویرایش پنجم استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK 5th Edition) خود را انتشار داد. در حال حاضر بیش از 4,160,829 نسخه از این کتاب فروخته شده است .در این نسخه تعدادی از فرآیندها به نسبت ویرایش قبلی کم و تعدادی دیگر به آن اضافه گردیده شده است و در برخی موارد نام فرآیند نیز تغییر داشته است.همچنین یک حوزه دانش دیگر با نام مدیریت ذی نفعان (Stakeholder Management ) به این استاندارد اضافه شده است .یکی از بهترین روشها جهت یادگیری فرآیندها در بین حوزه های دانش و گروههای فرآیندی، مشاهده گردش  و نقشه حرکتی آنها می باشد.لذا شما می توانید با کلیک در اینجا بصورت رایگان به این نقشه دسترسی داشته باشید.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED


/ 0 نظر / 13 بازدید