نشریه داخلی زبان نوشتاری سازمان

 گزارشی که می خوانید حاصل گفتگو با تنی چند از مدیران و کارشناسان روابط عمومی است. در این گزارش نظرات این عزیزان در خصوص مفهوم نشریات داخلی، ویژگی های نشریه داخلی، موانع و کمبودها و جایگاه نشریات داخلی در روابط عمومی بررسی شده است.

  تعریف نشریه داخلی

  • مهندس غلامرضا نیکبخت ( مدیرکل روابطه عمومی وزارت آموزش و پرورش ) 

   • نشریه داخلی به عنوان بولتن رسمی هر سازمان و نهاد، واسطه ارتباط بین اعضاء یک مجموعه و مسئولان آن است که می تواند حاوی اخبار و اطلاعات هر سازمان و بخشنامه های جدید برای اطلاع رسانی به کارکنان باشد.

محمدرضا عرب (مدیر کل روابط عمومی شرکت پست) 

   • نشریه داخلی یک وسیله ارتباطی کارآمد برای برقراری ارتباط درون سازمانی بین مدیران ارشد و میانی از یک سو و کلیه کارکنان از سوی دیگر است.


  • رمضانعلی دشتکی (مدیر روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) 

   • نشریه داخلی رسانه ای مفید است که می تواند با برقراری ارتباط بین مدیران و پرسنل یک سازمان آنها را در مسیر رسیدن به اهداف سازمانی مربوطه یاری دهد .


 • توران فرح لو(کارشناس انتشارات روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ) 

  • نشریه داخلی در واقع به مثابه زبان نوشتاری هر سازمان است و می تواند به عنوان منبعی مطمئن و قابل اعتماد اطلاعات مورد نیاز مخاطبان خود را تأمین کند.

ویژگی در یک نشریه داخلی

  • عرب:نشریه داخلی، معتبرترین منبع اطلاع رسانی سازمان برای اعضاء ، دیگر سازمانها و رسانه های جمعی است. ضمن اینکه می تواند مجرای مناسبی برای آموزش مداوم و مستمر کارکنان و افزایش سطح دانش و مهارت ایشان متناسب با تحولات و پیشرفت های روز باشد.


  • نیکبخت:نشریه داخلی باید بتواند ارتباط عمیق و صمیمی بین مسئولان و کارکنان یک سازمان را پدید آورد و با شفافیت و صداقت در اطلاع رسانی مخاطبان خود را از مراجعه به رسانه های غیر مطمئن و احیاناً مغرض باز دارد.


  • فرج لو:نشریه داخلی چنانچه بر حسب فضایی که در اختیار آن قرار گرفته است در بیرون سازمان هم توزیع شود مطمئناً قابلیت اطلاع رسانی آن افزایش خواهد یافت. یعنی دستاوردهای درون سازمان نیز به مخاطبین عام و خاص آن به عنوان منبعی مطمئن منتقل خواهد شد.


 • دشتکی :مهمترین ویژگی یک نشریه داخلی ، صداقت ، شفافیت و اطلاع رسانی مفید و به موقع به مخاطبان آن است . نشریه داخلی باید بتواند برآورده سازد و نگاه واحد سازمانی براساس اهداف کلی آن ، در تمامی مجموعه سازمان تسری دهد.

نشریه داخلی شما:

  • نیکبخت :ما در وزارت آموزش و پرورش برای قشر بزرگ فرهنگیان ، دو هفته نامة «نگاه» منتشر می کنیم و در تیراژی وسیع این نشریه با کمک گرفتن از نیروهای متخصص در زمینه های روزنامه نگاری و اطلاع رسانی که در عین حال به موضوعات تعلیم و تربیت نیز احاطه دارند، سعی دارد وسیله ای مفید و مطمئن برای اطلاع رسانی به مخاطبان خود باشد.


  • دشتکی :نشریه داخلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با عنوان «خبرنامه» به همکاری دفاتر تابعه سازمان همه ماهه منتشر می شود.


 • عرب :ما در روابط عمومی شکرت پست برای رسیدن به هدفی که تعریف کرده ایم و نیز سرعت بخشیدن به جریان اخبار و اطلاعات در شبکه پستی نشریه «خبرنامه پست» را به صورت هفته نامه منتشر می کنیم.

موانع و کمبودها :

  • فرج لو :موانع همیشه وجود دارد . بویژه اینکه انتشار نشریات یک کار فرهنگی است و باورهای فرهنگی چون در دراز مدت بوجود می آیند، برای گذر از آنها نیز به زمان نیاز داریم . تحمیل سلایق مدیریتی که منطبق بر اصول علمی و پیش برنده نباشد می تواند در کار مانع ایجاد کند.


  • عرب:تولید یک نشریه همانند تولید یک محصول است که چنانچه در فرایند این تولید تمامی لوازم و ابزار مهیا نباشد، تولید دچار اشکال می وشد. در حال حاضر برای تولید نشریه داخلی شرکت پست به غیر از محدودیت فضا محدودیت دیگری وجود ندارد که امیدواریم آنهم با توجه مسئولان محترم برطرف شود.


  • دشتکی :کمبود نیروی تخصصی در زمینه های روزنامه نگاری و اطلاع رسانی یک از موانع ما است که سعی کرده ایم با استفاده از نیروهای متخصص بیرون سازمانی مشکل را تا حدودی حل کنیم.


 

راه حل برای رفع موانع و محدودیت ها :

  • نیکبخت :ما معتقد به ایجاد فضای باز در مطبوعات و رسانه های جمعی در چارچوب قانون هستیم و از سویی فرهنگ بهره گیری از اطلاع رسانی نیز باید اصلاح شود و مخاطبان هر نشریه ای با کمک به افزایش محتوای آن نشریه مربوط به خود را غنی کنند و تا زمانی که مطبوعات موانع خاص خود را دارند از نشریات داخلی نمی توان انتظار بیشتری داشت.


  • فرج لو:حرکت برای رفع مشکلات و موانع موجود باید حساب شده و بدور از هر گونه شتابزدگی باشد زیاد باورهای فرهنگی که اکنون شاید مانع کار باشند در یک زمان طولانی بوجود آمده اند که رفع آنها نیز محتاج زمان است.


 • دشتکی :چنانچه بخواهیم نشریه ای تأثیر گذار داشته باشیم باید امکانات و تجهیزات فنی و هنری آن را مهیا کنیم، بخشی از 4 مشکلات با سعی و تلاش برطرف می شود و برای بخشی نیز باید هزینه کنیم.

نشریه داخلی و روابط عمومی :

  • عرب:نشریه داخلی سازمانها عموماً توسط دفتر روابط عمومی آن سازمان چاپ و منتشر می شود. لذا انتشار و یا عدم انتشار آن حکایت از پویا و یا منفعل بودن آن واحد در درجه اول و سازمان مربوط در مرحله بعدی می کند.


  • نیکبخت :اساساً روابط عمومی به عنوان یک هنر و فن از فنون مختلفی برای تأثیر گذاری و تأثیر پذیری بر مخاطبان خود سود می جوید. نشریه داخلی به عنوان یکی از ابزار تأثیر گذار روابط عمومی می تواند نقش بی بدیل برای پایه گذاری یک روابط عمومی موفق ایفا نماید.


  • دشتکی :داشتن یک نشریه داخلی مفید و تأثیر گذار می تواند روابط عمومی را پویا کند. زیرا در اختیار داشتن رسانه ای مانند جز نام می تواند روابط عمومی را در مسیر ارتباط دو سویه با مخاطبان خود یاری کند.


 • فرج لو:اگر نشریه داخلی بتواند زاویه دید واقعی از محیط داخلی و بیرونی سازمان را به صورت دقیق و درست پیش روی مسئولان هر نهاد و سازمان قرار دهد روابط عمومی آ“ سازمانی گامی به جلو برخواهد داشت.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 65 بازدید