ارائه و معرفی کل ابزار های مدیریت پروژه در 40 دقیقه

 1. منابع:
  1. کتاب های موثر:
  2. کتاب های تئوریک محض:
 2. موضوعات در ام اس پراجکت سرور:
  1. سفارشی سازی و مناسب سازی
   1. گزارش های کلان سازمانی
   2. گزارش پروژه ها
    1. در موضوعات ام اس پی بررسی می شود
    2. نماهای موجود روی پروژه را ایجاد می کنیم
   3. فیلد های سازمانی
   4. بروزرسانی با وصل کردن به آوتلوک و موبایل و اینترنت
 3. موضوعات در ام اس پی:
  1. گزارش گیری ها
  2. استفاده از فیلد های سازمانی
  3. بروزرسانی با وصل کردن به آوتلوک و موبایل و اینترنت
 4. موضوعات در تی اف اس:
  1. ابزار مدیران پروژه های نرم افزاری
  2. مدیریت خروجی ها و بیلد ها
  3. مدیریت وورک آیتم ها
 5. موضوعات در شیرپوینت:
  1. ابزار مدیریت ارتباطات
  2. سفارشی سازی و مناسب سازی
  3. وصل کردن به آوتلوک و موبایل و اینترنت

  منبع: صابر طباطبایی

/ 0 نظر / 76 بازدید