برند شخصی


اما فقط افزایش تعداد مخاطبان مهم نیست؛ بلکه آن چیزی که مهم است تعداد مخاطبان مؤثر است. منظور از مخاطبان مؤثر یعنی مخاطبانی که "ارزش افزوده‌"ی یکبرند شخصی برای آن‌ها منفعتی ایجاد می‌کند و بالعکس، آن‌ها هم برای صاحب برندشخصی، منفعتی دارند. این منفعت می‌تواند به‌سادگی حس خوب شهرت و شناخته شدن باشد و می‌تواند مزایای دیگری هم داشته باشد که از میان آن‌ها دو عامل مهم‌ترند:
1. ایجاد تعامل دو طرفه میان فرد صاحب برند شخصی و مخاطبان بالقوه یا بالفعل‌ وی؛
2. فراهم آوردن امکان و زمینه‌ی فروش تخصص / محصول / خدمت به این مخاطبان!
اما این دنیای مجازی، برندهای شخصی خاص خودش را هم دارد و به‌همین دلیل است که همه‌ی ما باید برای حضور در رسانه‌های اجتماعی، استراتژی مشخصی داشته باشیم. همه‌ی برندهای شخصی رسانه‌های اجتماعی لزوما به‌دنبال کسب درآمد نیستند. در واقع از زاویه‌ی دید فردی، انگیزه‌هایی هم‌چون: شهرت، کسب محبوبیت، دیده شدن، خوانده شدن، اثرگذاری و چیزهایی شبیه این‌ها اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کنند. برای همین است که بسیاری از چهره‌های محبوب رسانه‌های اجتماعی عموما با نام کاربری غیرواقعی و نمادین خود شناخته می‌شوند. 
در هر حال حضور در دنیای مجازی تصویری از ما در ذهن دیگران شکل می‌دهد؛ چه آن‌ها در دنیای واقعی با ما آشنایی داشته باشد و چه نه. چه بسا نوشته‌ها، عکس‌ها، نظرها و دیگری محتوایی که در دنیای مجازی و به‌ویژه در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنیم، زندگی دنیای واقعی ما را هم تحت تأثیر مثبت یا منفی خود قرار دهد. بنابراین حتی اگر به‌دنبال کسب محبوبیت و معروف شدن در رسانه‌های اجتماعی نیستید، بهتر است فکر شده حضور داشته باشید، تأثیر بگذارید و تأثیر بپذیرید.
آیا به استراتژی حضور در دنیای مجازی فکر کرده‌اید؟

منبع: کارحرفه ای

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

 Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

/ 0 نظر / 13 بازدید