پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

ارتباطات چه چیز نیست؟! " اگر ما مدیران می دانستیم! " _علی ملک عباسی

نمادهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه، در گرو سازو کارهایی همچون توزیع عادلانه اطلاعات، روشن گری افکار عمومی، مردم مداری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

طراحی استراتژی دیگر حق انحصاری نیست

به طور سنتی، خلق فرآیندهای استراتژی و اجرای آن از هم جدا شده‌اند. استراتژیتوسط گروه کوچکی از مدیران اجرایی ایجاد می‌شود و سپس جهت پیاده‌سازی در سازمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید