پست های ارسال شده در آدر سال 1392

مدیریت دانش اجتماعی جهانی

حوزه‌های تحقیقاتی مرتبط با GSKM، نرم‌افزارهای اجتماعی و مدیریت دانش جهانی می‌باشد. مدیریت دانش در محیطی جهانی می‌تواند مشکل‌ساز باشد، زیرا پتانسیل‌ها و چالش‌هایی که نرم‌افزارهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید