پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

فراخوان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران(ICPR) چیست؟ این کنفرانس از سال 1383 توسط موسسه کارگزار روابط عمومی (KPRI) برای شاغلان روابط عمومی ایران طراحی شده است که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

فراخوان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران(ICPR) چیست؟ این کنفرانس از سال 1383 توسط موسسه کارگزار روابط عمومی (KPRI) برای شاغلان روابط عمومی ایران طراحی شده است که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید