پست های ارسال شده در آبان سال 1393

اصول و فنون مذاکره

نام کتاب: اصول و فنون مذاکره نویسندگان: راجر فیشر، ویلیام یوری مترجم: دکتر مسعود حیدری ناشر: سازمان مدیریت صنعتی تعداد صفحات : 215 درباره کتاب: کتاب اصول و فنون مذاکره درباره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید

اصول و فنون مذاکره

نام کتاب: اصول و فنون مذاکره نویسندگان: راجر فیشر، ویلیام یوری مترجم: دکتر مسعود حیدری ناشر: سازمان مدیریت صنعتی تعداد صفحات : 215 درباره کتاب: کتاب اصول و فنون مذاکره درباره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت

ابزار و تکنیک های اطلاعاتی و ارتباطی مدیریتمدیریت ارتباط با مشتریبرنامه ریزی منابع سازمانی مدیریت زنجیره تأمینیکپارچه سازی برنامه های کاربردی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت

ابزار و تکنیک های اطلاعاتی و ارتباطی مدیریتمدیریت ارتباط با مشتریبرنامه ریزی منابع سازمانی مدیریت زنجیره تأمینیکپارچه سازی برنامه های کاربردی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

چرا باید با همه ارتباط برقرار کنیم؟؟؟

ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید

چرا باید با همه ارتباط برقرار کنیم؟؟؟

ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید