نوشیدنی بنام کوکاکولا…

حدود صد سال قبل یکی از پزشکان سال خورده روستایی سوار بر اسب، راهی شهر شد.

جلوی یک داروخانه از اسب پایین آمد و با جوان ترین کارمند آن جا مشغول صحبت شد.

پزشک سال خورده تلاش می کرد که چیزی را به آن مرد بفروشد.

پس از مدتی پزشک به سمت کالسکه اش رفت و با خود یک کتری کهنه و یک کفگیر چوبی بزرگ آورد و نشان مرد جوان داد.

آن مرد در حالی که کتری را به دقت نگاه کرد دست در جیبش برد و ۵۰۰دلار _یعنی همه ی پس اندازش – را به مرد پیر داد.

پزشک یک تکه کاغذ کوچک که روی آن یک فرمول سحر آمیز نوشته شده بود را به مرد جوان داد و از اینکه توانسته بود کتری و محتویاتش را به ۵۰۰ دلار بفروشد، خوشحال بود.

کلمات روی کاغذ نوید بخش آینده ای روشن بود. آینده ای که نه پیرمرد و نه حتی مرد جوان تصورش را میکردند.

آن چه مرد جوان خریده بود در حقیقت ایده ای بیش نبود !

آن مرد جوان اسا چندلر بود  که داستانش در تاریخ جایگاه خاصی دارد و کتری کهنه و محتویاتش منجر به تولید یک نوشیدنی دوست داشتنی شد که تا به امروز در تمامی جهان راه یافته است.

نوشیدنی بنام کوکاکولا…

  • جی۵ لاین . کام
  • منبع اصلی:داستان هایی به کوتاهی زندگی/ریچارد کوئک /ترجمه:مرجان توکلی/انتشارات کتاب پنجره
/ 0 نظر / 15 بازدید