استعداد شما چه رنگی است

یکی از نکات مهم در ایجاد یک برند قدرتمند در هر زمینهای، رنگ آن است چرا که هر رنگی دارای احساس و تداعیات متفاوتی است.

رنگها موجب برانگیخته شدن احساسات و عواطف خاصی نسبت به یک برند میشوند و لذا گزینش رنگ نشان دهنده هویت برند است.

تحقیقات نشان داده است افراد ظرف 90 ثانیه اوّل از دیدارشان، نسبت به یک محصول خاص قضاوتی نیمه آگاهانه در مورد آن میکنند که در حدود 62 تا 88 درصد از این قضاوتها فقط بر اساس رنگ ها صورت میگیرد.

به نظر شما برای مقوله استعداد چه رنگی باید در برند سازمانهای استعدادگرا مورد استفاده قرار گیرد؟

قبل از این انتخاب اجازه دهید به مفاهیم رنگهای متعدد بپردازیم، البته مطالب زیر در اکثر کشورها و فرهنگها صادق است، امّا همواره تفاوتهای فرهنگی وجود داشته و دارد.

  1. قرمز red : جذاب، عشق، سرکش، قدرتمند، تندرو، هیجان زده، برجسته.
  2. نارنجی orange : گرم، پاییز، عقب گرد، نرم و دلپذیر، خورشیدی، دوستانه، هنری، جالب.
  3. زرد yellow : خوشحال، بشّاش، تابستان، لذّت، پرانرژی، فرخنده و پیروز، جوانف دوستانه.
  4. سبز green : پول، طبیعی، اصلی، سود، زمینی، رشد، اعتماد، آرامش.
  5. آبی blue: آزاداندیش، باهوش، پیشرفت، آهنگین، اعتماد، آزادی، دارو، راه اندازی.
  6. بنفش purple : شاهانه، مرموز، خنثی در سیاست، رمانتیک، با سلیقه، دست چین و منتخب.
  7. قهوه ای brown : ساده، اسباب خانه، پاییز، زمینی، آزاداندیش، کتاب.

دو رنگ سیاه و سفید رنگهایی هستند که در لیست بالا به آنها اشاره نشده است، این دو رنگ اساساً به عنوان رنگ اصلی برند به کار نمیروند و معمولاً در ترکیب با سلیر رنگها زیباتر به نظر میرسند.

با توجه به تعاریف فوق رنگ آبی را میتوان رنگ اصلی استعداد و رنگ زرد را رنگ فرعی استعداد دانست. رنگ سفید هم میتواند ترکیب خوبی با آنها باشد، چرا که رنگ سفید رنگ صلح و آرامش است.

در انتها باید اذعان کرد رنگی که انتخاب میکنیم باید رنگی باشد که آن را دوست داشته باشیم نه این که صرفاً بخواهیم آن را بر اساس یک سری قواعد و فرمولها انتخاب کنیم . رنگ ها ابزاری هستند که ویژگی و جنس فعالیت ما را بازگو میکنند ولی باید پشت آنها لذّت و رضایت نهفته باشد اگر رنگ لوگویتان را دوست نداشته باشید از دیدن برندتان بر روی ایستگاهها، وب سایتها و بسته بندی محصولاتتان نیز هرگز خوشحال نخواهید شد. پس رنگی را انتخاب کنید که به خوبی معرّف فعالیتتان باشد و در عین حال از دیدن آن شاد شوید.

/ 0 نظر / 9 بازدید