جملات نقض

اگر به دنبال فردی می گردی که زندگی ات را تغییر دهد،

نگاهی به آینه بینداز!


آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید. 

/ 0 نظر / 16 بازدید