ظام آراستگی

آراستگی سیم و کابل های تجهیزات کامپیوتری نیز بخشی از نظام آراستگی(5S) در سازمانهاست.در فایل پیوست تصاویر جمع آوری شده است که به خوبی نحوه آرایش و ساماندهی سیم و کابل های تجهیزات کامپیوتری را نشان می دهد.

برگرفته از سایت مشاوره مدیریت

/ 0 نظر / 8 بازدید