لگوی تهیه گزارش شناخت و تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی

یک الگوی مصوب تهیه گزارش شناخت و تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی توسط بنیاد جهت برنامه ریزی استرات‍ژی در حوزه منابع انسانی شرکت های تابعه ارایه شده است جهت دریافت فایل از لینک زیر اقدام فرمایید:

دریافت فایل

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 75 بازدید