پرونده شبکه‌های اجتماعی

 

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقالهضرورت شناخت شبکه های اجتماعی مجازی ۲-۲ محمدرضا رسولی alternate text آسیب شناسی نشر و تألیف آثار در حوزه علوم اجتماعی ۳-۱۲ اسماعیل قدیمی,امید مسعودی,امیدعلی احمدی,غلامرضا لطیفی,محمدرضا رسولی alternate text فراتحلیل کتاب های روش تحلیل شبکه اجتماعی ۱۳-۱۹ علی اکبر اکبری تبار alternate text نقش تفاوت های فرهنگی در خودابرازی کاربران سایت های شبکه اجتماعی ۲۰-۲۵ اشرف احدزاده alternate text آیا سنجه های تحلیل شبکه اجتماعی در تمام شبمه های اجتماعی کارآست؟ ۲۶-۳۰ میلاد میرمحمد صادقی alternate text درآمدی بر شبکه های اجتماعی ۳۱-۳۲ فاطمه زنده بودی alternate text ارتباطات کامپیوتر – واسط ۳۱-۳۲ حسین امامی alternate text مقدمه ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبری ۳۷-۳۸ آذر شیردل alternate text بررسی ساختار و محتوای برنامه های شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی ۳۹-۴۷ احمد میرعابدینی alternate text صلح جاویدان و حکومت قانون ۴۸-۴۹ پریسا تاج الدینی alternate text اقتصاد و رسانه ۵۰-۵۲ فاطمه ناظمی یگانه alternate text روابط عمومی در بافت های فرهنگی جهانی: چشم اندازهای چند انگاره ای ۵۳-۵۳ اسماعیل قدیمی alternate text درک شبکه های اجتماعی، نظریه ها، مفاهیم و یافته ها ۵۴-۵۵ ندا حیدری alternate text مقدمه ای بر مددکاری اجتماعی و سیاست اجتماعی ۵۶-۵۶ اسماعیل قدیمی alternate text عوامل مؤثر بر تولید محتوا در شبکه های اجتماعی ۵۷-۶۶ محمدرضا رسولی,مریم مرادی alternate text تفاوت بین رسانه های اجتماعی و رسانه های جمعی ۶۷-۷۲ جواد افتاده alternate text تصورات قالبی در جهان های مجازی ۷۳-۷۷ مرضیه خلقتی alternate text مطالعه جمعیت شناختی شبکه های اجتماعی مجازی با تأکید بر کاربران فیس بوک در ایران ۷۸-۸۴ سمیه زارع,مجید کاشانی alternate text بهاری دیگر در فصل خزان ۸۵-۸۶ مسعود بهزادی alternate text نگاهی به برگزاری همایش روز رسانه های اجتماعی ۸۷-۸۸   alternate text گردهمایی دانش ارتباطات و جامعه ایرانی: سیاست های ارتباطی و چشم انداز آینده ۸۹-۹۰   alternate text گزارش کنفرانس روابط عمومی، صنعت و تولید ملی ۹۱-۹۴   alternate text نشست تخصصی چالش ها و ظرفیت های پژوهش در رسانه های دیجیتال برگزار شد ۹۵-۹۵   alternate text نورمگز؛ سایتی برای دسترسی رایگان ۹۶-۹۸ محیا شاه محمدی alternate text انتشار کتاب تحلیل شبکه اجتماعی با نودیکس ال ۹۹-۹۹   alternate text پیشخوان ۱۰۰-۱۰۲ سحر برین خو alternate text

/ 0 نظر / 16 بازدید