ترور شخصیت

رفتار یک فرد یا افرادی خاص که چون برای دستیابی به هدف های مشخص یا گروهی خود قادر به استفاده از روشهای صحیح نیستند و نمی توانند منابع خود را به شیوه ای درست، معقول و پذیرفته شده و مطابق با معیارهای اخلاقی به دست آورند، می کوشند با اعمال قدرت و براساس ترس و حذف روانی فرد یا افراد دیگر به مقصود خود برسند و طی این فرآیند، آن شخص یا اشخاص خاص را در نظر روسا، مرئوسان و همکارانش نامطلوب، کم کار، مخالف اهداف سازمان و در نهایت مخالف شیوه های متداول و پذیرفته شده در جامعه معرفی می کنند…

شیوه های ترور شخصیت ( Personality Terror):

۱) تشویق دیگران برای اقدام علیه فرد خاص

۲) اجتناب از حضور در جلساتی که فرد مورد نظر شرکت دارد

۳) از چشم انداختن فرد مورد نظر در نزد مدیران ارشد

۴ ) داشتن رفتار سرد و بی تفاوت با فرد مورد نظر

۵) گفتن سخنان ناروا در خفا به نحوی که فرد فرصت دفاع از خود را نداشته باشد

۶) مسئولیت ها و وظایف کم اهمیت را به عهده ی فرد مورد نظر گذاشتن بدون توجه به صلاحیت ها و توانمندی هایش

۷) در حضور شخص مورد نظر از دیگران تعریف و تمجید کرده ولی به خدمات او اشاره ای نمی شود…..!

ویژگی های افرادی که ترور شخصیت می کنند :
* فقدان یا کمبود عزت نفس یا اعتماد به نفس( احساس حقارت در خود و کوچک کردن دیگران)

* نیاز به قدرت و وادار کردن دیگران به اطاعت بی چون و چرا

* کمبود دانش فنی و تخصص لازم در زمینه های مورد نظر در سازمان

* منصف نبودن و نداشتن شخصیت بالغ

* بی اعتنایی نسبت به اخلاق و اصول روابط انسانی در کار و تظاهر به رفتارهای عکس آن

* کم کاری و عدم توانایی برای تصمیم گیری و حسادت نسبت به افرادی که قادرند در موقعیت های مختلف تصمیم بگیرند…

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

/ 0 نظر / 9 بازدید