تحول دیجیتال، انتخاب ناگزیر سازمان ها

Image result for digital cafeعصر کنونی، عصر دیجیتال است. جهان کنونی ما با تغییرات شگرفی در سال های اخیر مواجه شده است.

در قرن بیست و یکم، بیش از هر زمان دیگری، سازمان ها با عدم اطمینان رو به رو هستند و تغییرات فناورانه، یکی از منابع اصلی این عدم اطمینان و ابهام می باشد. این عصر، مقطع زمانی چالش آفرین و مبهمی برای سازمان های سنتی است. فناوری های تحول آفرین، تحول دیجیتالِ کسب وکار را رقم زده اند و تحول دیجیتال به عنوان مفهومی وارد ادبیات کسب وکار شده است.

تاثیر این تحول بر سازمان های سنتی بسیار بنیادین خواهد بود. فرایندها، کار، محصولات و خدمات و مدل های کسب و کار، تحت تاثیر دیجیتالی شدن قرار می گیرند. برای دهه های متمادی، هدف دیجیتالی شدن، فرایندها و کار بوده است. اما امروزه سازمان ها پا را فراتر از اتوماسیون فرایندهای موجود گذاشته اند و برای تحقق انتظارات مشتریان داخلی و خارجی، کل فرایندهای کسب وکار و همچنین محصولات و خدمات را دگرگون ساخته اند.

به بیانی دیگر، اقتصاد دیجیتال، قواعد سنتی بازی را به سخره گرفته است، به طوری که تا سال ۲۰۰۰، ۵۲ درصد از سازمان های فورچون از دور رقابت حذف و ورشکست شده اند. این آمار، تلنگری برای رهبران سازمان های سنتی است؛ آن ها باید احساس خطر کنند چرا که شکست در انتظار سازمان هایی است که غافل از دیجیتالی شدن هستند.

منبع: گروه تحول دیجیتال

 


آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید

 

  Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید.

/ 0 نظر / 46 بازدید