جایزه ملی مدیریت استراتژیک

جایزه ملی مدیریت استراتژیک
جایزه ملی مدیریت استراتژیک با پنج هدف زیر پیشنهاد شده است:
1- شناسایی تجربیات موفق در زمینه برنامه ریزی، تحولات و مدیریت استراتژیک.
2- تبدیل دانش تجربی و ضمنی به دانش مستند و تصریحی.
3- تشکیل پایگاه دانش و جمع آوری تجربیات موفق و به اشتراک گذاشتن آن ها
4- دمیدن روحیه امید و اعتماد به نفس ملی
5- ایجاد فرهنگ مستندسازی موفقیت ها و دستاوردها (و اشاعه این فرهنگ به دیگر حوزه های مدیریت و ...)

جایزه ملی مدیریت استراتژیک ایران، مبتنی بر دو بخش مجزا و در عین حال مکمل است که اولی جایزه ملی سازمان استراتژی محور، و دومی، جایزه ملی دستاورد استراتژیک نام گذاری شده است.صرف نظر از تفاوت های این دو جایزه که در ادامه عنوان می شود، آنچه ایده اولیه طراحی این جوایز را به ذهن طراحان متبادر نمود، ایمان و باور قلبی  به این بود که بسیاری از سازمان ها و شرکت های ایرانی، در زمینه-های تئوریک و عملی مدیریت استراتژیک و پیشبرد تحول، تلاش ها و دستاوردهای ارزشمندی دارند اما بدلیل ضعف در مستندسازی و اشتراک گذاری و نیز احتمالاً عدم اعتماد به نفس کافی، این تلاش ها، اقدامات، و دستاوردها مجهول، مغفول و مستور باقی مانده است.
همانگونه که عنوان شد، جایزه ملی مدیریت استراتژیک در دو بخش مجزا طراحی شده که مبتنی بر پارادایم و چارچوب های فکری  متفاوتی است. در جدول ذیل، تفاوت های این دو ارائه شده است.

جدول 1: مقایسه تطبیقی جایزه دستاورد ماندگار و جایزه سازمان استراتژی محورالبته دو جایزه پیشگفته، مشابهت هایی نیز دارند:
      - گرچه ممکن است یک شرکت خاص، فقط متقاضی یکی از این دو جایزه باشد، اما می تواند در هر دو جایزه نیز متقاضی و مدعی باشد.
      - در قدردانی از برندگان هر دو جایزه، سعی می شود علاوه بر ارائه لوح و تقدیرنامه، تجربه ارزشمندشان به نحو شایسته ای در سطح ملی و جهانی ثبت (سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا) و منتشر شود.  
      - جهت گیری استراتژیک این دو جایزه، مکمل یکدیگر است و بنابراین در سند واحدی تحت عنوان  جهت گیری استراتژیک جایزه، ارائه شده است.

نظامنامه جایزه ملی دستاورد استراتژیک در سند دیگری تدوین داده شده است. در سند حاضر متمرکز بر جایزه ملی سازمان استراتژی محور است.

در ادامه، فقط به یکی از بخش های جایزه ملی مدیریت استراتژیک پرداخته می شود؛ جایزه ملی سازمان استراتژی محور. جایزه ملی دستاورد استراتژیک در سندی دیگر تشریح خواهد شد. 

معرفی جایزه ملی سازمان استراتژی محور
جایزه ملی سازمان استراتژی محور، یکی از دو جایزه ملی مدیریت استراتژیکمحسوب می شود که در سال 1391 و با اقتباس از جایزه پالادیوم (مجمع مشاهیر کارت امتیازی متوازن) شکل گرفت. این جایزه می کوشد تا اصولی را برای مقایسه و تقدیر بین تمام سازمان های ایرانی توسعه دهد که بر اساس الگوهای معتبر مدیریت استراتژیک و استقرار سیستم های مربوطه، تلاش کرده اند استراتژی های خود را منطبق با اصول سازمان های استراتژی محور پیاده سازی نموده و از طریق آن، به نتایج مطلوبی نیز دست یابند.

جایزه پالادیوم که جایزه ملی سازمان استراتژی محور، مبتنی بر آن شکل گرفته، یک جایزه بین المللی است که  بیش از 130 سازمان از صنایع و نواحی مختلف جغرافیایی، از سال 2000 به عضویت مجمع مشاهیر آن در آمده اند. نشان این جایزه بین المللی، در شمایل یک ستاره پنج وجهی طراحی شده که هریک از اضلاع آن نشان گر یکی از 5 ویژگی سازمان استراتژی محور است:


1.  ترجمه استراتژی را به مصادیق عملیاتی
2.  بسیج سازمان از طریق رهبری مدیریت ارشد برای تحول
3.  تبدیل استراتژی به یک فرایند همیشگی
4.  تبدیل استراتژی به کار هر روز و هر کس
5.  همسویی سازمان در جهت تحقق استراتژی


اهداف اختصاصی جایزه ملی سازمان استراتژی محور
علاوه بر مواردی که در تبیین جهت گیری استراتژیک جایزه عنوان گردید، جایزه ملی سازمان استراتژی محور، اهداف ذیل را نیز مد نظر دارد:
o ایجاد فضای لازم برای تبادل تجارب در حوزه جاری سازی استراتژی؛
o زمینه سازی دانشی بومی و قابل الگوبرداری در حوزه مدیریت استراتژیک؛
o ایجاد انگیزه و اشتیاق در سازمان های ایرانی در توسعه تفکر و خرد استراتژیک؛
o فرو ریختن دیوار بی اعتمادی نسبت به استراتژی و بنا نهادن یک باور ذهنی جدید؛
o کمک به سازمان ها و شرکتهای ایرانی در ارتقای سطوح بلوغ نظام مدیریت استراتژیک؛

دامنه شمول جایزه ملی سازمان استراتژی محور
این جایزه برای کلیه سازمان‌ها و شرکت های ایرانی (اعم از دولتی، خصوصی، یا عمومی غیردولتی) بازمینه‌های مختلف فعالیت  (اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی) طراحی شده است. همچنین کلیه شرکت ها با ابعاد مختلف (اعم از کوچک، متوسط، یا بزرگ) می توانند متقاضی جایزه باشند.

منبع: کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژی

/ 0 نظر / 29 بازدید