از کوچک بودن خجالت نکشید

به عنوان یک نهاد کوچک، روی ساختن یک رابطه آسان، سریع و ممکن تمرکز کنید. اگر شما توانایی داشتن افراد حقیقی برای پاسخگویی به همه تماسها را داشته باشید این نه تنها نشان دهنده نقص در اندازه شما نیست، بلکه این خود یک نقطه قوت در فروش است. ارتباطات خود را فعال کنید به طوری که مشتریان شما وقتی با شرکت شما تماس میگیرند همیشه با یک انسان زنده رو به رو شوند. 
وقتی مشتریان با شرکت شما تماس می
گیرند، از کوچک بودن خود استفاده کنید و یک ارتباط خیلی شخصی با مشتریان خود برقرار سازید. شرکتهای بزرگ به ندرت در این مورد نگران هستند که یک مشتری با چه تعداد افراد و گروههای مختلف مجبور است رو به رو شود و آنها در انتقال تماسها و سردرگمی مشتریان تردیدی ندارند. باید به کارمندان آموزش داد که در مورد جنبههای ارتباطی به عنوان یک ارزش صحبت کنند. مشتریان به شدت علاقهمند هستند که بدانند از چه کسی میتوانند انتظار داشته باشند تا در هر زمانی که تماس میگیرند پاسخگوی آنها باشد و خصوصا دوست دارند که شخصی (که آنها اسمش را نیز میدانند) مسوول رسیدگی به انتظاراتشان باشد.
شرکت
های بزرگ بیشتر به محصولات با مقیاس بزرگ تکیه دارند تا اینکه در مورد نحوه کامل ساختن هر محصول به تنهایی نگران باشند. اجازه ندهید تعداد محصولاتی که یک شرکت بزرگتر پیشنهاد میدهد شما را بترساند. کمیت به معنی کیفیت نیست. به عنوان یک شرکت کوچک، شرکت من همیشه منابع محدودتری در مقایسه با رقیبان پولدارش دارد. اما با وجود این محدودیت، این موضوع باعث میشود که ما در انتخاب محصولاتمان عادلانهتر عمل کنیم. ما ممکن است اقلام کمتری پیشنهاد بدهیم، اما به سختی کار میکنیم تا نشان دهیم اقلام ما خوب هستند. مشتریان وقتی که بفهمند واقعا به چه چیزی احتیاج دارند به طرف ما کشانده میشوند. همچنین ما سرمایهمان را با گسترش تولید محصولات خوب نسبت به محصولات فراوان افزایش میدهیم.
در حالی که شرکت
های بزرگ به کندی رو به جلو حرکت میکنند همواره بازرسیهای داخلی که براساس خطمشیهای شرکت بنا نهاده شده است توسعه محصولات را کندتر میکند. شرکتهای کوچک میتوانند فورا تصمیمهای سریع بگیرند و برای اجرای آنها اقدام کنند. سرعت یک جنبه مرکزی از رسیدن ما به هدفمان است و با تنظیم آن، همه سفارشات ما به موقع تحویل مشتری میشود. به عنوان یکی شرکت کوچک باید توانایی این را داشته باشید که حتی پیچیدهترین محصولات را از هر رقیب دیگری سریعتر 
به بازار عرضه کنید.
بنابراین بار دیگری که خواستید به بزرگ
تر از چیزی که اکنون هستید فکر کنید، مزیتهای کوچک بودن را در نظر بیاورید و نشان بدهید که میتوانید قدرتمند باشید حتی با جثه کوچک.

/ 0 نظر / 15 بازدید