تغییر از همینجا ها شروع میشه....

تغییر از همینجا ها شروع میشه....

یک نانوایی در احمد آباد اردکان با گذاشتن کتابخانه ای در کنار نانوایی خود دست به ابتکار زده و مردم به جای انتظار در صف نانوایی به خواندن کتاب می پردازند.


/ 0 نظر / 11 بازدید