روی موج بمانید

زبان بدن

تماشای موج‌سوارانی که در میان امواج خروشان موج‌سواری می‌کنند، چه چیزهایی را می‌تواند به ما بیاموزاند، تا به مدد آنها بتوانیم گفتگوهایی سالم و خالی از هر گونه آسیب و مغالطه‌ای را تجربه کنیم؟ احتمالاً یکی از نکات اصلی در موج‌سواری، قرار گرفتن در نقطه‌ای درست از امواج است تا بتوان بهترین و بیشترین بهره و لذت را از آنها برد. با این اوصاف اگر گفتگو را نیز همچون همین امواج در نظر بگیریم، آنگاه شاید بتوان گفت که توجه به این نکته که دقیقاً در طی فرآیند گفتگو، در کدامین نقطه از امواجیم و در کجا باید قرار داشته باشیم، اهمیت بسیاری می‌یابند.

این امر اما در گرو توجه و حضور تمام و کمال در هنگام انجام گفتگوست و بی‌شک نخستین و مهمترین نکته برای تحقق این امر، گوش کردن درست است چرا که با درست گوش کردن، علاوه بر آنکه می‌توان منظور و معنای سخنان طرف مقابل را تا حد زیادی دریافت، به نحو بهتری نیز امکان اندیشیدن درباره مسایل مورد بحث میسر می‌شود، حال آنکه بدون این درست گوش کردن، به راحتی امکان سقوط در آب و خارج شدن از امواج وجود خواهد داشت.

باید توجه داشت که در اینجا گوش کردن را نباید تنها محدود به گوش سپردن به واژگان و کلماتی دانست که طرف مقابل بر زبان می‌آورد بلکه علاوه بر آن، افراد سخنان بسیار دیگری را که گاه بیشتر از آنکه قابل تصور باشد، افشاگرانه‌اند، با زبان بدن خود یا به عبارت دیگر با حالت و حرکات اعضای بدن خود آشکار می‌کنند.

اگرچه نمی‌توان به نحو قطعی مدعی شد که هر حرکتی چه معنایی می‌تواند داشته باشد، اما به نحو تجربی و استقرایی می‌توان از برخی از این نشانه‌ها که همچون دالی به مدلول خود اشاره دارند، سخن گفت. به عنوان مثال قوز کردن در هنگام نشستن، می‌تواند به معنای بی‌علاقگی باشد یا نگاه خیره به طرف مقابل، بدون پلک زدن و یا هر حرکت دیگری می‌تواند نشان‌دهنده این نکته باشد که فرد اساساً به حرفهای طرف مقابل خود گوش نمی‌دهد و تنها برای آنکه وانمود کند که گوش می إهد، به وی خیره شده است.

از سوی دیگر اما نشستن با پشت صاف با اندکی خم شدن به جلو می‌تواند نشان دهنده علاقه و توجه فرد به گفتگوی جاری باشد. همچنین حرکت اندک و گاه و بی‌گاه نگاه و خیره نشدن کامل به فرد مقابل، حرکات درست سر در حین گفتگو، طرح پرسشهای درست و یادداشت‌برداری نشان‌دهنده فرآیندی سالم در انجام گفتگو و توجه کامل به طرف مقابل است.

بنابراین آشنایی با این نشانه‌ها در قالب موارد می‌تواند برای درک شرایط حاکم بر گفتگو و ارزیابی موقعیت و درنتیجه باقی ماندن روی موج درست و انجام گفتگویی سالم بسیار مفید باشد.

به عنوان مثال اگر در یک گفتگو، فردی درباره مسایل سیاسی سخن بگوید و طرف مقابلش چندان به وی توجه نکند، یا سؤالی نپرسد و پشت سر یا گردن خود را بمالد، به این معنا خواهد بود که وی با ارسال این پیامها، بی‌رغبتی و عدم علاقه خود را به گفتگو درباره موضوع نشان می‌دهد و بنابراین لازم است که گوینده یا بکوشد دوباره روی موج درست قرار بگیرد یا با طرح پرسشها و نکات برانگیزاننده، طرف مقابل را نیز متوجه امواج موجود و سخنان خود کند.

در غیر این صورت با توجه نکردن به زبان بدن، ممکن است طرفین سخنان بسیاری را بر زبان آورند اما تنها سخنان یکدیگر را از گوشی بشنوند و از گوش دیگر به بیرون برانند و در نتیجه نه واژگان یکدیگر را به خوبی گوش کنند و و نه زبان بدن طرف مقابلشان را دریابند و در نهایت درکی نیز از مسایل و موضوعات مطرح شده به دست نیاورند. عاقبت کار هم که احتمالاً معلوم است: موج‌سوار از موج خارج خواهد شد و در میان آبها فرو خواهد رفت.

نویسنده: محمد نجفی

/ 0 نظر / 8 بازدید