چه زمانی ریسک ها را مدیریت نکنیم!


 در ظاهر اینطور به نظر میرسد که در تصمیم گیری در مورد زندگی حرفه ای نیز مدیریتریسک باید مد نظر شما باشد. فاکتورهای بسیاری در روند تصمیم گیری باید بررسی شوند.  مسائل اقتصادی، پتانسیل پیشرفت های آتی، ارتباط با همکاران، نیاز به فراگیریمهارت های جدید، ثبات کارفرما و بسیاری دیگر از موارد همگی مثال هایی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری و مدیریت ریسک در زندگی حرفه ای هستند، اگرچه در بسیار از شغل ها، این موارد در مقایسه با دو فاکتور زیر، کمترین اهمیتی در تصمیم گیری ندارند
  • فاکتور شادمانی : هیچ یک از مواردی که در بالا ذکر شد، اگرچه در ظاهر بسیار با اهمیت هستند، تعیین کننده میزان رضایتمندی و شادمانی شما از شغلی که دارند نیست. چه بسا کسانی که شغلی ثابت با درآمد مناسب دارند اما در پایان روز از کار خود راضی و خوشحال نیستند. اگرچه شادمانی و رضایتمندی از کار، معیاری بسیار فردی و غیر کمی است و حتی شاید نتوان تعریف دقیق و درستی از آن ارائه داد، با این حال مهمترین فاکتوری است که باید در مسیر زندگی کار در نظر گرفت. مسلماً مدیریت ریسک راهکاری برای در نظر گرفتن فاکتور شادمانی در تصمیم گیری ها به شما ارائه نمیدهد. 
  • فاکتور ذوق : یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در زندگی کاری، توانایی شما در یادگیری و تطبیق با محیط های جدید است. اگرچه افراد سعی میکنند تصویر مشخصی از آینده کاری خود ترسیم کنند، ولی در واقع آینده بسیاری از شغل ها غیر قابل پیش بینی است. افراد، موقعیت ها و شرایط بسیار متفاوتی میتوانند آینده کاری شما را به کلی تغییر دهند. توانایی درک و جذب این تفاوت ها و استفاده درست از آنها در راستای منافع کاری عاملی حیاتی است.این توانایی با داشتن ذوق و علاقه خاص به کاری که در آن مشغول هستند ایجاد میشود.
از آنجایی که این دو مورد در تصمیم گیری های زندگی حرفه ای اهمیت فوق العاده ای دارند، باید با آنها متفاوت با بقیه عوامل برخورد کنید، تصمیم گیری های کاری، از تشخیص و تعیین ریسک ها شروع نمیشود، آنچه مهم است، بررسی عواملی است که بر شادمانی و ذوق شما تاثیر میگذارند. مرحله دوم در روند این تصمیم گیری، این است که مشخص کنید از کدام یک از این موارد نمیتوانید کوتاه بیاید، به بیان دیگر آنهایی که برای شما اهمیت حیاتی دارند را مشخص کنید.
یک مثال ساده: فرض کنید که به فردی پیشنهاد موقعیت کاری بسیار بهتر در شهری دورتر از محل زندگی و کار فعلی وی شود، اگر نزدیکی به خانواده و دوستان برای وی به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیر گذار بر شادمانی است و در لیست فاکتورهای حیاتی قرار دارد، تصمیم مناسب برای وی رد کردن این پیشنهاد کاری است. هرچند موقعیت جدید میتوانست برای وی حقوق و مزایای بیشتری به ارمغان بیاورد، اما دورافتادن از خانواده، فاکتور شادمانی را هدف قرار میداد و به عبارت دیگر شغلی بهتر با شادمانی کمتر میداشت.
هرچند باید توجه کنید که در نظر گرفتن فاکتور شادمانی به منزله در خطر انداختن و قربانی کردن زندگی کاری به نفع زندگی خصوصی و شخصی نیست. اینجاست که فاکتور ذوق اهمیت پیدا میکند. اگرشما بر موفقیت بلند مدت متمرکز باشید، میتوانید از فرصت هایی استفاده کنید و به استقبال ریسک هایی بروید که برای بقیه ممکن است دیوانه وار تلقی شوند. همان فرد مثال پیش را در نظر بگیرید، اگرچه موقعیت شغلی بهتر در شهر دیگر را نپذیرفت، ولی به دلیل داشتن ذوق کاری، در موقعیت و شهر فعلی خود میتواند دست به ابتکار و نوآوری هایی بزند که نهایتاً منجر به پیشرفت فوق العاده بهتر وی شود.
خلاصه کلام این که تصمیم گیری در زندگی حرفه ای، مدیریت ریسک چندان به کار شما نمیآید، چراکه تابع هدف در این تصمیم گیری، کاهش ریسک ها نیست بلکه افزایش شادمانی و ذوق کاری است. همین مساله باعث میشود که به جای فرار از ریسک ها، با آغوش بار به استقبال آنها بروید و بر روی تمام آنچه مدیران ریسک به شما پیشنهاد میکنند چشم ببندید.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 9 بازدید