تیپ شخصیتی شما

کارکرد اصلی

کارکرد اصلی شما آن است که سررشته امورتان را در دست دارد. این کارکرد شخصیت شما را هدایت می‌کند. کارکرد اصلی آن است که در اغلب مواقع و به شکلی طبیعی از آن استفاده می‌نمایید. اشخاصی که دارای کارکرد مشابه باشند، وجوه مشترک فراوان دارند. اما این‌ها هم می‌توانند با هم تفاوت زیادی داشته باشند. زیرا کارکردهای معین و سایر ترجیحات آن‌ها ممکن است با هم تفاوت داشته باشد.

اگر حسی بودن، کارکرد اصلی در تیپ شخصیتی شماست، ما شما را «حسی غالب» می‌نامیم. حسی‌های غالب معمولا به حقایق و واقعیت‌ها و جزئیات تجربه‌های خود بهای فراوان می‌دهند. آن‌ها برای اطلاعات مخابره شده از سوی حواس پنجگانه خود ارزش فراوان قایل‌اند. برای آن‌ها مهم این است که چه می‌بینند، چه می‌شنوند، چه لمس می‌کنند، چه می‌چشند و چه می‌بویند.


اگر شم شما،‌کارکرد اصلی در تیپ شخصیتی شما باشد، شما را «شمی غالب» می‌نامیم. شمی‌های غالب به معانی، امکانات، احتمالات، انگاره‌ها و روابط بهای فراوان می‌دهند. شم بر اغلب و یا حتی بر تمام ادراکات آن‌ها مسلط است. آن‌ها به هر انگاره‌ای که نگاه کنند، کاربردها و شقوق دیگری به ذهنشان خطور می‌کند.

اگر فکری بودن، کارکرد اصلی در تیپ شخصیتی شما باشد، ما شما را «فکری غالب» می‌خوانیم. فکری‌های غالب براساس منطق و تحلیل‌های غیرشخصی تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها به طور عینی به مسایل نگاه می‌کنند و به تصمیم می‌رسند. اگر احساسی بودن، کارکرد اصلی در تیپ شخصیت شما باشد، ما شما را «احساسی غالب» می‌نامیم. احساسی‌های غالب با توجه به ارزش‌های خود انتخاب می‌کنند. آن‌ها به همدلی بهای فراوان می‌دهند، آن‌ها با مسایل زندگی به شکلی که چه چیزی برایشان مهم است روبه‌رو می‌شوند.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید. 

/ 0 نظر / 5 بازدید