چند جمله کوتاه و زیبا از نهج‏ البلاغه


*هنگامی که از چیزی می‏ترسی، خود را در آن بیفکن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی، از خود آن سخت تر است.

 

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی پای برشرافت خود گذارد.

 

*احمق ترین خلق کسی است که خود را عاقل‏ترین خلق بداند.

 

*عقل تو را کفایت کند که راه گمراهی را از رستگاری نشانت دهد

 

*دو گرسنه‏اند که هیچگاه سیر نشوند: طالب علم و طالب دنیا

 

*از نافرمانی خدا در خلوت‏ها بپرهیزید؛ زیرا همان که گواه است داوری کند.

 

*انسان در زیر زبان خویش پنهان است.

 

*پوزش طلبیدن نشان خردمندی است.

 

*نادانی دردناک ترین دردهاست.

 

*سه کار شرم برنمی‏دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جا در برابر معلم و گرفتن حق خود.

 

* با مردم طوری رفتار کنید که اگر مردید بر شما اشک بریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق سوی شما آیند.

 

* زبان تربیت نشده درنده‏ای است که اگر رهایش کنی می‏گزد.

 

* هشدار! هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده؛ که پنداری تو را بخشیده است.

 

* بخشنده باش؛ اما زیاده روی نکن، در زندگی حساب‏گر باش؛ اما سخت گیر نباش.

 

*بزرگ‏ترین ترس بی‏خردی است.

 

* ترسناک‏ترین تنهایی خودپسندی است.

 

* عیب تو تا آنجا که روزگار با تو هماهنگ باشد، پنهان است.

 

* چون دنیا به کسی روی آورد، نیکی‏های دیگران را به او نسبت دهند، و چون از او روی برگرداند خوبی‏های او را نیز برباید.

 

*آنکه تو را هشدار دهد، چون کسی است که مژده داده است.

 

* اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده.

 

*بخشندگی آدمی او را محبوب مخالفانش می‏کند و بخلش او را نزد فرزندانش هم منفور می‏سازد

 

* برترین زهد، پنهان داشتن زهد است
مادحین
/ 0 نظر / 12 بازدید