فر هنگ رانندگی


به اشتراک گذاشتن این تصویر و یادآوری چندین هزار بارش، برای آن دسته از رانندگانی که فارق از قیمت و مدل ماشین! تصور می کنند زرنگند!باهوش و تیزند!با شعور و با فرهنگند الزامی است!

البته نه تنها در بسیاری از خروجی های اتوبانهای کشورمان شاهد این دست تصاویر هستیم بلکه درصفهای ورودی فرودگاهی ،ادارات ، حتی نانوایی!و... نیز این رویه ناشایست و این بدرفتاری فرهنگی فراوان به چشم می خورد!
البته طبق روال همیشگی پس از به اشتراک گذاشتن اینگونه تصاویر ، عموم کاربران، از چنین حرکاتی اعلام انزجار کرده و خود را با فرهنگ ترین راننده می پندارند !

ولی همچنان پس از سالهای مشخص نیست که آیا این رانندگان بی قانون بی فرهنگ از بین جمعیت میلیونی شهرهای ما سربلند می کنند یا از کره و سرزمینی دیگر به کشورمان می آیند!!
به امید روزی که سعی در اجرای هرچه بهتر قانون حتی در کوچکترین و ساده ترین وجهش برایمان تبدیل به یک عادت روزانه مثل سلام کردن کردن شود!
منبع-مجله ماشین

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 10 بازدید