نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه

 

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه

در تاریخ 20 مهر 1393 در مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران

در شیراز برگزار می‌گردد.


موضوعات:
آینده پژوهی:
حوزه جامعه شناسی - حوزه هنر - از منظر ادبیات(ادبیات انگلیسی، ادبیات فارسی) - از منظر اسلام - حوزه اقتصاد - حوزه عصر مجازی - حوزه فرهنگ - حوزه آموزش - حوزه مدیریت - حوزه فناوری - حوزه کار آفرینی و سایر حوزه ها


مدیریت:
اجرائی - ارتباطات - استراتژیک - استعداد ها – اسلامی - امور گمرکی – بازاریابی – بازرگانی – بانکداری – بیمهتحول – جهادی – جهانگردی - خط مشی سیاستگذاری - رسانه - رفتار سازمانی – صنعتی - فناوری اطلاعاتکارآفرینی - کسب و کار الکترونیک - مالی - ریسک – مخابرات - منابع انسانی – تولید - بحران و سایر گرایشها


توسعه:
توسعه اقتصادیتوسعه پایدار - مدیریت پویی – توسعه گردشگریتوسعه ملی – توسعه مالی و سایر گرایشها

برگزار کننده: مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران

 


اطلاعات تماس:
تلفن تماس با دبیرخانه: 2345718 - 0711
نمابر: 2345718 - 0711
آدرس سایت: www.FMD2014.ir
آدرس ایمیل: info@fmd2014.ir

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

/ 0 نظر / 8 بازدید