سه نکته برای پیدا کردن باطن شرکتتان

شرایط اقتصادی این روز ها شرکت های زیادی را مجبور می کند که با دقت به کاری که می کنند نگاه کنند. ممکن است تعدادی از آنها مجبور باشند برای تطابق با این شرایط دشوار خودشان را دوباره خلق کنند. در اینجا سه نکته برای پیدا کردن باطن شرکتتان و توسعه یک برنامه برای بازیابی خود ارائه می شود:

هدف شرکت خود را پیدا کنید. بیش از حد روی صفحات حاوی داده ها و اطلاعات تمرکز نکنید. سعی کنید که دلیل وجودی شرکتتان را مشخص کنید. شرکت های بزرگی که تطابق پذیر هستند هدفی فراتر از محصولاتشان را دارند.

لزما به میزان زیادی با مدل های کسب و کار آشفته نشوید. شرکت های در حال کشمکش اغلب تلاش می کنند که مدل کسب و کار خود را بازسازی کنند. اگر مشتریانتان هنوز به کسب و کاری که شما در آن مشغول فعالیت هستید، نیاز دارند متعهد بودن به مدل کسب و کارتان به جای خلق مجدد آن درست خواهد بود.

روی کیفیت در حال رشد تمرکز کنید. شرکت هایی که برای پیشرفت رشد می کنند، به ندرت نزول می کنند . پیشرفت باید بر مبنای کیفیت و نه بر مبنای کمیت بنا نهاده شود.

/ 0 نظر / 25 بازدید