ژن «مدیریت» کشف شد

مطالعه محققان انگلیسی نشان می دهد، تبدیل شدن به یک مدیر موفق یک مسئله ذاتی و ژنتیکی است.به گزارش ایسنا، محققان کالج دانشگاهی لندن (UCL)  ۲تحقیق گسترده در حوزه سلامت آمریکا را مورد آنالیز دقیق قرار دادند و نمونه DNA  بیش از ۴ هزار نفر را بررسی کردند.این مطالعه منجر به شناسایی توالی خاص ژنتیکی مرتبط با تصدی موقعیت مدیریت شد. ژن rs4950  تعیین کننده تمایل فرد به مدیریت یا فرمان پذیری است و بر این اساس، افراد دارای این ژن تا 25 درصد بیش از سایرین دارای نقش نظارتی در محیط کار هستند.

دکتر «ژان مانوئل دنو» محقق ارشد این مطالعه تأکید می کند: ژن rs4950  تعیین کننده توانایی رهبری یا فرمان پذیری یک فرد است و داشتن این ژن، کلید تبدیل شدن به یک مدیر و رهبر موفق محسوب می شود.با کشف «ژن مدیریت» می توان افراد مستعد تبدیل شدن به یک مدیر بزرگ را از بدو تولد شناسایی کرد؛ محققان نیز مدعی هستند که شرکت ها در آینده می توانند با انجام تست های ژنتیکی، افراد مستعد برای تصدی مشاغل مهم ومدیریتی را انتخاب کنند.

مطالعات بیشتری برای درک تعامل ژن rs4950  با سایر عوامل مانند محیط و آموزه های دوران کودکی باید انجام شود.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 7 بازدید