دانلود سند راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی

وقتی وارد وزارت اقتصاد می شدم نمی دانستم که چه وزارت خانه مهم و تاثیرگذاری است. سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان سرمایه گذاری خارجی، بیمه مرکزی، بیمه ایران، تمام بانک های دولتی و …. زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند. راستی سازمان امور مالیاتی و گمرک را نیز به این لیست اضافه کنید.

بعد از ورود به این وزارت خانه، متوجه شدم که این وزارت با این درجه از اهمیت و گستردگی و  قدمت، برنامه راهبردی ای که در سطح وزارت و در سطح معاونت ها و زیرمجموعه هایش باشد وجود ندارد.

تک و توک برخی از معاونت ها (مانند معاونت خزانه) و سازمان ها (مانند سازمان مالیاتی) برنامه راهبردی داشتند.
اما مشکل این جا بود که:
۱- این برنامه ها، به صورت جزیره ای عمل می کردند.
۲- تعهدات عملی و کمیت پذیر ایجاد نمی کردند.
۳- لزوما در راستای اولویت های راهبردی دولت و وزارت نبودند.
۴- نظام پاسخگویی راهبردی وجود نداشت.
۵- عملکرد مراکز مسوولیت شفاف نبود.
بنابراین تصمیم گرفتیم که
الف) مهم ترین اولویت های وزارت اقتصاد را بر اساس مهم ترین مسائلی که باید و می تواند در چهار سال حل کند مشخص کنیم. که شد ۳ موضوع:
        تقویت توان تولید ملی (بهبود فضای کسب وکار)،
        تامین مالی پایدار دولت (کاهش اتکا به نفت)
       ایجاد شفافیت و سلامت اقتصادی.
بعدا به این سه موضوع، چهار مورد دیگر نیز افزوده شد.
ب) بر اساس این اولویت ها از تمام مراکز مسوولیت بخواهیم که اهداف “کمی” قابل اندازه گیری و اقدامات عملی قابل پیگیری بدهند (بر روی کمی شدن خیلی تاکید داشتیم چون تعهد ایجاد می کرد).
ج) نظامی تمهید کنیم که این تحقق اهداف و پیشرفت برنامه ها را اندازه گیری و گزارش کند. در ضمن با توجه به شرایط جدید، سیاست های جدید و ایده های جدید سند برنامه ها را به روز کند.
 
از روز اولی که وارد وزارت شدیم تا ۲۸/۱۲/۹۲ بدون لحظه ای توقف کار شد و در نهایت اکنون وزارت اقتصاد دارای برنامه راهبردی در سطح وزارت و در سطح تمام زیرمجموعه های خود است.
هم اکنون ۷ اولویت راهبردی وزارت خانه توسط ۱۴ مرکز مسوولیت به ۳۳۰ هدف کمی و ۸۰۰ اقدام شکسته و ترجمه شده است.

منبع: بازتاب از سایت مجتبی لشکربلوکی

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

 Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

/ 0 نظر / 47 بازدید