شهر دانشی و معرفی جایزه جهانی شهرهای دانشی برتر

جایزه شهرهای دانشی برتر (MAKC) توسط موسسه جهانی سرمایه (WCI) به صورت سالیانه با حضور شهرهای مختلف از کشورها و قاره های گوناگون برگزار می شود. این جایزه با هدف شناساندن شهرها یا شهرداری هایی است که از دانش به عنوان مهم ترین و قوی ترین اهرم جهت توسعه شهری استفاده می کنند. این جایزه از سال 2007 آغاز گردیده  و در سطح جهانی برگزار می شود. 

در فرایند ارزیابی و انتخاب شهرهای دانشی ابتدا شهرهای نامزد معرفی و سپس شهرهای فینالیست بر اساس نمرات کسب شده در معیارهای 8گانه انتخاب و در مرحله نهایی شهرهای برتر دانشی با نظر کارشناسان معرفی می گردند. شهرهای برنده در دو دسته؛ کلان شهرهای دانشی و شهرهای متوسط یا کوچک در جایزه شرکت می کنند. 

لیست شهرهای فینالیست برای کسب جایزه شهرهای دانشی برتر از سال 2007 الی 2011 عبارتند از:

 2007: Barcelona, Bilbao, Boston, Ottawa & Singapore.

 2008: Bangalore, Manchester, Montreal, Ottawa, Singapore & Valencia.

 2009: Barcelona, Boston, Istanbul, Manchester, Melbourne, Montreal, Shenzhen & Valencia.

 2010: Barcelona, Manchester, Melbourne,Ottawa, Singapore & Zurich.

 2011: Austin, Bangalore, Holon, Manizales, Melbourne, Nuremberg & Singapore.

 2012: In progress.

این شهرها به عنوان برترین ها در شاخص های زیر معرفی شدند: 

  1.  Identity capital
  2.  Intelligence capital
  3.  Financial capital
  4.  Relational capital
  5.  Human Individual capital
  6.  Human Collective capital
  7.  Instrumental-material capital
  8.  Instrumental-knowledge capital

منبع:http://kmsw.persianblog.ir/1391/5

/ 0 نظر / 10 بازدید