12 ویژگی 100 شرکت موفق

 

الگوبرداری از نمونه های موفق در مدیریت ، یکی از موضوعات بحث بر انگیز بوده است . با وجود آن که نظرات موافق و مخالفی در باره الگوبرداری (Bench Marking ) ارائه شده است . با این همه ، دیدگاه هایی که بر ضرورت الگوبرداری از شرکت های موفق تاکید می ورزند ، بسیار بیش از نظرات مخالف الگو برداری است . لورینگ و همکارانش به منظور تعیین الگوی عمل شرکت های موفق ، 100 شرکت موفق آمریکایی را مورد تحلیل قرار داده و شاخص های موفقیت آن ها را فهرست کرده اند .
 
 
 
آنان 12 ویژگی در مورد شرکت های موفق بر شمرده اند که در زیر آمده است :

1- ایجاد حس تعلق گروهی در کارکنان در ایجاد زمینه در کارکنان برای تلقی شرکت به مثابه یک خانواده 

2- ترغیب ارتباطات آزاد و ارائه اطلاعات به کارکنان در زمینه پیشرفت های جدید و تشویق آنان به ارائه پیشنهادات و شکایات . 

3- ارتقای شرکت از درون و ایجاد فرصت برای کارکنان به منظور نقش آفرینی در تولید سرمایه به جای دعوت اشخاص برون سازمانی 
4- تاکید بر کیفیت و ایجاد احساس افتخار و غرور به سبب تولید کالاها و خدمات کیفی 

5- ایجاد فرصت برای کارکنان به منظور تملک سهام و دریافت حق السهم سود از شرکت . 

6- ایجاد ارتباط غیر رسمی میان مدیران ارشد، کارشناسان و کارگران 

7- تامین نیازمندی های شخصی و ابزار کار برای محیط عملیاتی و همچنین طراحی محیط کار خوشایند .

8- تشویق فعالیت های اجتماعی کارکنان از طریق تامین مالی یا هماهنگی با سازمان های فعال اجتماعی برای همکاری با کارکنان .

9- کمک به کارکنان به منظور پیشگیری از امحای ابزار و امکانات 

10 - جابجایی کارکنان بر مبنای ارزشیابی و نظریه کارشناسی مدیریت 

11- تدارک برنامه های ورزشی ، آمادگی جسمانی و برنامه های تفریحی 

12- پرورش مهارت ها و ارائه دانش شغلی از طریق برنامه های آموزشی 

منبع:  کافه ام بی ای

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

 Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید. 

/ 0 نظر / 9 بازدید