# استراتژیک

چگونه بهترین استراتژی را برگزینیم؟

      چگونه بهترین استراتژی را برگزینیم؟     اعتبارسنجی کتاب مدیریت استراتژیک «فرد آردیوید»پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت شریفنام «فرد آر دیوید»، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید