# اینترنت
ایمیل ۲٫۲ میلیارد – تعداد کاربران ایمیل در سراسر دنیا ۱۴۴ میلیارد – تعداد ایمیل های ارسال شده روزانه در سراسر دنیا. ۶۱ درصد – سهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید