# عادت

خلاصه کتاب "هفت خصلت انسان‌های اثربخش" یا &amp

یک. عامل باشیددو. به صورت ذهنی، از آخر آغاز کنیدسه. نخست، امور نخست را قرار دهیدچهار. به استراتژی برنده-برنده بیندیشیدپنج. نخست بخواهید که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 37 بازدید