# فناوری

ده مقاله پر بیننده فناوری اطلاعات در سال 2012

 1. Will a managed print service lowercosts? http://www.techrepublic.com/blog/tech-manager/will-a-managed-print-service-lower-costs/2906 2. Windows 8 infographic pros and cons at a glancehttp://www.techrepublic.com/blog/tech-manager/windows-8-infographic-pros-and-cons-at-a-glance/7911 3. Create the timeline view in Microsoft Project ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید