# کارایی
گام اول: طراحی پرسشنامه‌های خودارزیابی.ارزشیابی از خود (Self‌Assessments) یعنی هر کارمند بتواند خودش کار خودش را ارزیابی کند و گزارش عملکردهای خود را به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید