چگونه سؤالات درست بپرسیم؟

اگر شما علم به موضوع داشته باشید می توانید سؤالات خوبی بپرسید و سؤالات درست نیز    به علم درست منجر خواهد شد. برعکس اگر ندانیم چه سؤالاتی بپرسیم آنگاه اطلاعاتی که از پرونده یا موکل  به دست می آوریم نه جامع و نه کامل است. 

چگونه سؤالات درست بپرسیم؟ 
هرچند تکنیک های متعددی در خصوص پرسشگری وجود دارد و برخی به صورت جزیی در هر مورد و دعوایی قابل اعمال است  اما کلا تکنیک ذیل برای عموم پرونده ها قابل اعمال می باشد
با استفاده به موقع و مکرر از تکنیک شش سؤال ما به یک پرسشگر (و یا بازجوی) دقیق تبدیل می شویم.
هر چند ممکن است این سؤالات ساده باشند اما به هیچ اطلاعاتی اجازه نمی دهند که در مصاحبه مغفول واقع شوند.

1-    چه کسی؟
2-    چه چیزی؟
3-    چه زمانی؟
4-    کجا؟
5-    چرا؟
6-    چگونه؟
با اضافه کردن دو تکنیک «که چی»؟ و «چرای مکرر»؟ می توان ابزار پرسشگری را غنی تر کرد و مستندات واقعی ، علل و انگیزهای اشخاص و اسباب واقعی ماجرا را کشف کرد. 
مثلاً : 
موکل- دیشب باران سنگینی باریده بود. 
وکیل- خوب که چی؟ 
موکل- زمین خیلی خیس بود .
وکیل- خوب که چی؟
موکل- زمین آنقدر شل مود که ردپای هر ماشینی روی آن مشخص می شود .
-    خوب که چی ؟
-    می توان  اثبات کرد ردپای ماشینی که روی زمین است متعلق به ماشین من نیست .
با تکرار سرال چرا نیز می توان به سبب واقع پی برد و در پرونده های دشواری که موانع وجود دارد نکات جدیدی را کشف کرد. 


کاربرد این روش در امر کیفری 
در امور کیفری مخصوصاً در تحقیقات مقدماتی ، اکیداً به پلیس و بازپرسان توصیه می شود از روش پرسش باز برای بدست آوردن حداکثر اطلاعات استفاده کنند. که مصادیق آنرا به تفصیل ذکر می کنیم.
چه کسی :
قربانی چه کسی بوده؟ 
کشف و اطلاع جرم با چه کسی بود؟
 چه کسی شاهد ماجرا بود؟
چه کسی انگیزه ارتکاب جرم را داشت؟
چه کسی به مجرم کمک کرد؟
چه کسی دلایل مادی را به مامورین نشان داد؟
چه کسی دلایل را بررسی می کند؟
چه: 
چه نوع جرمی به وقوع پیوسته؟
چه اعمال مجرمانه ای سرزده است؟
شهود چه گفته اند؟ 
چه دلایلی در خصوص جرم بدست آمده است؟
چه ابزاری برای ارتکاب جرم استفاده شده؟
از چه شهودی مصاحبه نشده است؟
چه زمانی پلیس با شهود عینی مصاحبه نموده اند؟
کجا:
 کشف جرم کجا بوده است؟
وقوع جرم کجا بوده است؟
قربانی کجا بوده است؟
مظنون کجابوده است؟
شهود کجا بوده است؟
احتمالاً مجرم کجا زندگی می کند؟
مدارک وارد جرم در کجا نگهداری می شود؟
چه وقت:
چه وقت متهم دستگیر شد؟
چه وقت پلیس خبردار شد؟
چه وقت جرم واقع شد؟
چگونه: 
چگونه جرم ارتکاب یافته است؟
چگونه مجرم به صحنه جرم وارد و از آن خارج شده است؟
چگونه مجرم اطلاعات لازم را بدست آورده است؟ وچگونه مامورین پلیس در دستگیری یا کشف جرم موفق بودند؟
با چه: 
ابزارهای مورد استفاده با چه جرمی ارتباط دارند؟
این جرم باچه جرایمی دیگری در ارتباط است؟
چرا: 
چرا جرم به وقوع پیوست؟
چرا جرم گزارش گردید؟
چرا برخی شهود دربارۀ جرم صحبت کردند یا نکردند؟
چقدر: 
چقدر خسارت وارد آمده است؟
چقدر اموال به سرقت رفته است؟
چقدر پول به سرقت رفته است؟ 

توسعه راه حل (تکنیک شش کلاه تفکر) 
روش شش کلاه بسیار ساده است اما سادگی آن نیرومند است. در این روش شش کلاه وجود دارد که هر کدام اثر متفاوتی دارد و هر وقت یکی از آنها را بر سر خودمان می گذاریم سؤال خاصی را که جواب متفاوتی دارد از خود می پرسیم. و البته به اطلاعاتی جدیدی رهنمون می شویم.

کلاه سفید 
یک کاغذ سفید بی هدف و خنثی است . کسی که کلاه سفید را برسر می گذارد باید فقط دربارۀ اطلاعات و داده ها کار کند.  واین سوالات را از خود بپرسد.
چه اطلاعاتی داریم ؟
چه اطلاعاتی از دست رفته است؟
مایلم چه اطلاعاتی داشته باشیم ؟
چگونه می خواهیم اطلاعات را بدست آوریم؟ 

کلاه قرمز 
به سرخی و آتش و گرما بیندیشید .
اندیشه قرمز با احساسات و درک مستقیم ، و هیجانات سروکار دارد. 
وقتی کلاه قرمز بر سرمان می گذاریم از احساسمان صحبت می کنیم .
احساس خود را بدون هیچ پنهان کاری مطرح می کنیم .
احساسم در رابطه با این کار خوب نیست .
روش این کار را نمی پسندم .

کلاه سیاه 
به قاضی سخت گیری بیاندیشید که ردای سیاه به به تن کرده است و  به سمت خطا کار راه می رود .
کلاه سیاه احتیاط ست .
از اشتباه کردن ما ، انجام کارهای ناآگاهانه و انجام کارهای غیرقانونی جلوگیری می کند توضیح می دهد چرا برخی کارها را نمی توانیم انجام دهیم. 

کلاه زرد 
کلاه زرد برای خوشبختی و داشتن دید مثبت  در کارهاست .
به فوائد و احتمالهای خوب می اندیشد .
اگر این کار را بکنیم مشتریها دو برابر می شود .

کلاه سبز 
کلاه سبز برای تفکر خلاق است برای ایده های جدید و جایگزینیهای و ارائه امکانات و فرضیه هاست .
از روشهای خلاق برای ایجاد گزینه های متعدد استفاده می کنیم .

کلاه آبی 
کلاه آبی برای کنترل فرآیند است .
کلاه آبی را در آخر کار وقتی می خواهیم اندیشه را جمع بندی و خلاصه بندی کنیم و در نهایت تصمیم خود را بگیریم  به سر می گذاریم .
کلاه آبی را معمولاً ریس یا مدیر جلسه بر سر می نهد.

منبع: وبلاگ نخست اندیش

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:


Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

/ 0 نظر / 6 بازدید