دومین همایش تحلیلی و کاربردی تکنیک های حسابداری مدیریت

دومین همایش تحلیلی و کاربردی 

تکنیک های حسابداری مدیریت

و

تحلیل اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری مدیران

باحضور جناب آقایان دکتر عطااله مقبلی و دکتر ساسان مهرانی

فایل وابسته به این خبر را دانلود کنید.

/ 0 نظر / 10 بازدید