کتاب الکترونیکی نظام مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظام مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد

شاید برای شما جالب باشد که بدانید نظام مدیریت استراتژیک در یک وزارت خانه بزرگ چه گونه است؟

متاسفانه سازمان ها و دستگاه های دولتی در ارایه اطلاعات بخیل هستند. وزارت امور اقتصادی و دارایی کاملا برعکس تمام اطلاعات خود را در اختیار عموم قرار می دهد.

کتاب الکترونیکی نظام مدیریت استراتژیک از سوی سامانه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد منتشر شد.

آنچه در این مجموعه گردآوری شده است، بسته‌ای است از سند ماموریت، چشم انداز، اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین نظام‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با سامانه مدیریت استراتژیک (دستورالعمل‌های سه‌گانه تدوین، پایش و روزآمدسازی اسناد راهبردی).

این کتاب دارای بخش های زیر است.

·طلیعه؛ مدیریت استراتژیک انتظام بخش اندیشه و انسجام بخش اقدام

· پیام وزیر امور اقتصادی و دارایی - دکتر علی طیب‌نیا

· گزارش مشاور وزیر (راه طی شده)- دکتر مجتبی لشکربلوکی

· یادداشت مسوول دبیرخانه سما و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری-دکتر مصطفی رضوی

· چرخه مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی و دارایی

· سند ماموریت

· سند چشم‌انداز

· سند اولویت‌های استراتژیک وزارت

· اسناد راهبردی مراکز مسئولیت

· پیوست ۱: نظام نامه اجرایی و سازمان کار

·  پیوست ۲: دستورالعمل تدوین اسناد استراتژیک

· پیوست ۳: دستورالعمل گزارش‌دهی و پایش اسناد استراتژیک

· پیوست ۴: دستورالعمل روزآمدسازی اسناد استراتژیک آنچه در این مجموعه گردآوری شده است. بسته‌ای است از اسناد راهبردی و همچنین نظام‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با سامانه مدیریت استراتژیک (دستورالعمل‌های سه‌گانه تدوین، پایش و روزآمدسازی اسناد راهبردی).

لینک اصلی: دانلود کتاب از لینک اصلی

لینک کمکی: دانلود کتاب از لینک کمکی

منبع: سایت دکتر لشکربلوکی

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

/ 0 نظر / 8 بازدید