مدیریت دانش اجتماعی جهانی

حوزه‌های تحقیقاتی مرتبط با GSKM، نرم‌افزارهای اجتماعی و مدیریت دانش جهانی می‌باشد. مدیریت دانش در محیطی جهانی می‌تواند مشکل‌ساز باشد، زیرا پتانسیل‌ها و چالش‌هایی که نرم‌افزارهای اجتماعی دارند به طورکامل درک نشده‌اند. "مدیریت دانش اجتماعی جهانی" به عنوان یک حوزه‌ی تحقیقاتی در استراتژی‌ها،مدیریت و فرآیندها که از سیستم‌های نرم‌افزار اجتماعی و ابزارهای آن در جهت افزایشمدیریت دانش در سطح جهانی بهره می‌برد، تعریف می‌شود.

 

مدیریت دانش جهانی (GLOBAL KNOWLEDGE MANAGEMENT)
 مدیریت دانش جهانی(GKM) شامل فرآیندها، سیستم‌ها، و ذینفعان برای مدیریتدانش در سطح جهانی بوده و به منظور تبادل دانش بین فرهنگ‌های مختلف و همکاری بین انسان‌ها و سازمان‌ها مناسب می‌باشد. کار کردن در مقیاس جهانی، چالش‌هایی مانند تفاوت زمانی، تفاوت فرهنگی، روش‌های کاری متفاوت و ... که نیاز به درک شدن دارند را به همراه دارد. مدیریت دانش در یک سازمان می‌تواند متشکل از فازهایی مانند خلق، انتقال، جمع‌آوری و انتشار دانش باشد و رویکردهای متفاوتی در چندسال اخیر برای مدیریت دانش در یک سازمان ارائه شده است. تعدادی از این رویکردها انسان‌محور و تعدادی دیگر تکنولوژی‌محور هستند. با وجود اینکه تسهیمدانش به عنوان یک اصل ضروری در سازمان‌ها شناخته شده اما در پروژه‌های توسعهنرم‌افزار جهانی و تیم‌های کاری، به طور کامل درک نشده‌است.

 


نرم‌افزار اجتماعی (Social software)
 اخیرأ نرم‌افزارهای اجتماعی در سازمان‌های متنوعی به عنوان ابزاری برای مدیریتدانش و همکاری مورد استفاده قرارگرفته است، اما موانعی نیز در راه استفاده از این نرم‌افزارها ظاهر گردید. در حالیکه نرم‌افزارهای اجتماعی به طور مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما تعریف واحدی که مورد توافق همگان باشد، برای آن‌ها وجود ندارند. یکی از راه‌های تعریف نرم‌افزارهای اجتماعی، قابلیت آن‌ها در همکاری‌های متقابل،مدیریت محتوا و قرار گرفتن در شبکه‌ای با سایرین بوده که موجب عضویت کاربران در گروه‌هایی می‌شود که فرد را در دست‌یابی به اهدافش یاری می‌دهد.

 

موانع شناسایی شده در تحقیقات GSKM
در بسیاری از کتب و مقالات، موانع را از دیدگاه افراد یا گروهی از افراد مانند دانشجویان، یا کارکنان شرکتی که در یک تیم مجازی با یکدیگر همکاری دارند، مورد بحث قرار می‌دهند. موانع می‌تواند مربوط به تعامل اجتماعی به عنوان چالشی در تبادل دانش بوده یا مربوط به چالش‌ها و ریسک‌های پیاده‌سازی و استفاده از یکتکنولوژی خاص باشد. در جدول 1، موانع دسته‌بندی شده در GSKM نشان داده شده است.

 Untitled 17.png

 

یکی از مسائل عمده در استفاده از نرم‌افزارهای اجتماعی برای مدیریت دانش، درک این نکته می‌باشد که این ابزارها در چه زمینه‌هایی مفیدتر می‌باشند. در ادامه، چارچوبی ارائه می‌شود که در راستای

1) غلبه بر موانع

2) تعیین فرآیندهای مدیریتدانش مرتبط، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان‌ها از این چارچوب (جدول2) در جهت انتخاب نرم‌افزار متناسب با هدف خود بهره می‌گیرند. در این جدول، تعدادی از ابزارهای اجتماعی که بیشترین کاربرد را دارند انتخاب شده، مهمترین هدف ازپیاده‌سازی هر کدام بیان گردیده، عملکرد نهایی هر ابزار، فعالیت‌های مدیریت دانشمرتبط با هر کدام از ابزار مطرح‌شده، و در نهایت موانع اصلی در راه پیاده‌سازی هر کدام از ابزار بیان گردیده است. این چارچوب، می‌تواند به سازمان‌ها در انتخاب نرم‌افزار اجتماعی مناسب با شرایط و اهداف سازمان کمک نماید.

 Untitled 12.png

 Untitled 13.png

Untitled 16.png

 

در جدول3، زیرفرآیندهای مدیریت دانش در یک ستون به نمایش درآمده و در مقابل هر کدام، نرم‌افزارهای اجتماعی مختلفی که با این زیرفرآیندها در ارتباط می‌باشند، مشخص گردیده است. سازمان‌ها با توجه به استراتژی‌های دانشی خود، می‌توانند ابزاری را انتخاب نمایند تا به آنان در راستای رسیدن به اهداف سازمانی بیشترین یاری را برساند.

 Untitled 18.png

 Untitled 19.png

 با توجه به مطالب مطرح‌شده در این مقاله، هر سازمانی چارچوبی را در اختیار دارد تا با آگاهی از هدف سازمان در به کارگیری نرم‌افزار اجتماعی و استراتژی‌های مدیریتدانش و توانایی مقابله با موانع، بهترین انتخاب را انجام داده و کارایی و اثربخشی خود را افزایش دهد.

برگرفته از: Electronic Journal of Knowledge Management -  Volume 11 Issue 1 – 2013
ترجمه و تلخیص: فرید مظفری / کارشناس ارشد مدیریت داش / مشاوران توسعه آینده
منبع:   moshaveran.net

 آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 27 بازدید