ویژگی های نمازگزار

1. تقوی و ترک گناه

از امور مهمی که بیش از هر چیز رعایتش برای نمازگزار واقعی ضروری است محافظت بر نفس و اعمال و رفتار خویش است یعنی دوری گزیدن از هر آنچه را که خداوند متعال از انجام آن ناخشنود است و گناه و معصیت الهی به شمار می رود، چرا که حقیقت گناه و معصیت چیزی جز آلودگی و نجاست و تیرگی نفس و جان آدمی نیست و برای نمازگزاری که مدعی است می خواهد به معراج و ملکوت پرواز کند و هم آوا و هم سخن خداوند و فرشتگان شود،  با این کدورتها و آلودگی روحی و سنگینی گناه به ملکوت اعلی راه نمی یابد و با قلبی که شیطان آن را تصرف کرده متوجه خدا نمی شود و با زبانی که در اثر گناه لال شده با حضرت دوست سخن نمی گوید. از این روی در قرآن بر پرهیز از گناه و معصیت تأکید شده و می فرماید: « بگو ای اهل کتاب! بیایید به یک کلمه (ایمان) که مشترک بین ما و شماست ایمان آورید و جز خدا را نپرستیم و برخی دیگر را تحت سلطه قرار ندهیم.» (آل عمران، آیه 64) و از صبر و نماز یاری جوئید و این کار سنگین و گران است مگر بر خاشعون.

در اینجا صبر به معنای عام از ما خواسته شده هم صبر بر سختی ها و ناگواری ها و هم صبر بر عبادت و هم صبر بر معصیت و پرهیز از شهوت ها و لذتهای نامشروع که مبغوض خداوند هستند.

از طرفی در آیات و برخی روایات همین تقوی و پرهیز از معاصی را از یک نمازگزار واقعی، متوقع است و خواستار نتیجه واقعی و عینی نماز است یعنی نمازی می خواهد که«تنهی عن الفحشاء و المنکر» (سوره عنکبوت، آیه 45) باشد رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ می فرماید:«هر کس نمازش او را از فحشاء و منکر باز ندارد هیچ بهره ای جز دوری از خدا نبرده است» (محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 82، ص 198)

در روایتی از امام صادق ـ علیه السّلام ـ شرایط نمازگزار واقعی را اینگونه برمی شمارد:«خداوند تبارک و تعالی می فرماید: همانا نماز کسی را قبول می کنم که:1. در برابر عظمتم تواضع کند و برایم خاکسار باشد 2. برای رضای من از شهوات دوری جوید 3. روزهایش را با ذکر من به شب رساند 4. بر بندگانم فخر نفروشد 5. گرسنگان را سیر کند 6. برهنگان را بپوشاند 7. بر مصیبت دیدگان رحم کند 8. بی پناهان را پناه دهد 


2. انفاق و اعطاء زکات و صدقه به مستمندان:

قرآن می فرماید: «به بندگان مۆمنم بگو: نماز را بپای دارند و در نهان و آشکار از آنچه روزیشان داده ایم انفاق کنند.» (سوره ابراهیم، آیه 31) و در جایی دیگر در وصف نمازگزاران می فرماید:

«آنها در اموالشان برای تقاضا کنندگان و محرومان حق معلومی را پرداخت می کنند» (معارج آیات 24 و 25) پس معلوم می شود که یک نمازگزار واقعی کسی است که در حالی که مواظبت بر اعمال و رفتار شخصی خود و عبادات خود دارد از مردم و محرومان جامعه فاصله نگرفته و از کمک و دستگیری افراد نیازمند و ناتوان غافل نیست و همواره با اعطاء صدقات واجب (زکات و خمس) و صدقات مستحبی و هر کمکی که از دستش برآید برای نیازمندان کوتاهی نمی ورزد.

3. اطاعت از رسول و خاندانش:

بی شک هر عبادت و کار خیری که از آدمی سر می زند اگر تأیید پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السّلام ـ در آن نباشد و آدمی عملاً مطیع و پیرو آن پاکان در همه ابعاد نباشد آن عبادت اصلاً به سرانجام نمی رسد و هیچ ارزش و بهائی ندارد. از این رو پایبندی به اصل امامت و ولایت و رهبری ضروری است چرا که نماز را جهت دار می کند و آنرا مقبول حق می گرداند.

یک نماز گزار واقعی کسی است که در حالی که مواظبت بر اعمال و رفتار شخصی خود و عبادات خود دارد از مردم و محرومان جامعه فاصله نگرفته و از کمک و دستگیری افراد نیازمند و ناتوان غافل نیست و همواره با اعطاء صدقات واجب (زکات و خمس) و صدقات مستحبی و هر کمکی که از دستش برآید برای نیازمندان کوتاهی نمی ورزد 
قرآن کریم می فرماید: «و اقیموا الصلوه و آتوا الزکوه و اطیعوا الرسول ...» (سوره نور، آیه 56) نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید و رسول خدا را اطاعت کنید تا مشمول رحمت او شوید.

4. امر به معروف و نهی از منکر:

یکی دیگر از اموری که رعایت آن بر نمازگزار واقعی ضروری است، آن است که علاوه بر مواظبت بر اعمال و رفتار خویش می بایست نسبت به افعال و کردار خانواده و نزدیکان خود و دیگر افراد جامعه خویش غافل و بی تفاوت نباشد و آنها را از منکرات بر حذر دارد و به سوی اعمال شایسته ترغیب سازد، لذا خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:«یا بنی اقم الصلوه و أمر بالمعروف و انه عن المنکر» (سوره لقمان، آیه 17) پسرم نماز را بر پا دار، و امر به معروف و نهی از منکر کن.

در روایتی از امام صادق ـ علیه السّلام ـ شرایط نمازگزار واقعی را اینگونه برمی شمارد: «خداوند تبارک و تعالی می فرماید: همانا نماز کسی را قبول می کنم که:

1. در برابر عظمتم تواضع کند و برایم خاکسار باشد  

2. برای رضای من از شهوات دوری جوید  

3. روزهایش را با ذکر من به شب رساند  

4. بر بندگانم فخر نفروشد  

5. گرسنگان را سیر کند  

6. برهنگان را بپوشاند  

7. بر مصیبت دیدگان رحم کند

8. بی پناهان را پناه دهد. (بحارالانوار، ج 69، ص391)


آ فتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید: 

FEED
/ 0 نظر / 70 بازدید